OK Business Services - Connecting Business

OK Business Services adviseert en helpt bedrijven, overheden, NGO’s en andere organisaties bij het aangaan van nieuwe activiteiten en het vinden van nieuwe contacten, nieuwe marktpartijen en -partners en netwerken in Oost-Europa.

Baltische Staten OK Business Services is vooral gespecialiseerd in het verzorgen van een eerste verkenningen en het met de opdrachtgevers ontwikkelen van blijvende contacten.

De ervaring leert dat aanknopen van (blijvende) contacten in Oost-Europa niet altijd eenvoudig is. Heel vaak heeft dat te maken met cultuurverschillen. Na 10 jaar ervaring in Oost-Europa weten wij hoe belangrijk die cultuurverschillen zijn en hoe je daar mee om moet gaan bij het leggen van de eerste contacten en het aangaan van zakenrelaties en samenwerkingsverbanden.

Hebt u ook belangstelling voor het uitbreiden van uw activiteiten, contacten en/of werkgebied naar de landen in Oost-Europa en wilt u eens weten hoe dat in zijn werk gaat? Bel ons of email ons, we informeren u graag.
Maar u kunt ons ook bellen als een bestaand contact of project niet vlot. Wij gaan met onze kennis en netwerken graag met u aan de slag om dat weer op gang te helpen.

Wie heeft OK Business Services op weg geholpen?
OK Business Services heeft de laatste jaren diverse bedrijven, overheidsinstanties en NGO-organisaties in Nederland op weg geholpen bij het vinden en aanknopen van een eerste contact. Daarbij gaat het niet altijd om een matching, meestal is het een mix van een algemene verkenning van het land, het doen van een marktverkenning, het bezoeken van concrete projecten en het inventariseren van mogelijke partners. Het vervolg van die bezoeken is dat men al of niet via OK Business Services direct met de nieuwe partners het contact verder invult, dan wel dat men instroomt in bijv. export-programma's van de Kamers van Koophandel of andere handelsverenigingen.