OK Consultancy - Van idee tot uitvoering

U vindt dat uw dorp, wijk, stad, gebied toe is aan nieuwe impulsen voor economische groei, leefbaarheid, meer dynamiek. Want u merkt dat door allerlei economische en demografische ontwikkelingen de vitaliteit van uw woon- en werkomgeving terugloopt. U ziet dat veel jonge mensen wegtrekken en de bevolking vergrijst. U leest in uw krant dat de laatste dorpswinkel haar deuren sluit en de pin automaat weggaat.
Als gemeentebestuurder, dorpsinwoner, wijk-vertegenwoordiger, ondernemer, winkelier wilt u deze ontwikkeling aanpakken en samen met betrokken partijen aan de slag met het behoud van de leefbaarheid en dynamiek in uw omgeving.
U hebt al ideeŽn, suggesties, tips hoe dat zou moeten, maar het moet allemaal nog worden georganiseerd.
Dat kunt u zelf doen, maar u kunt ook ons bellen.

OK-Consultancy adviseert, initieert en ondersteunt namelijk projecten gericht op leefbaarheid en gebiedsontwikkeling, zowel in stad als op het platteland. Opdrachtgevers zijn o.a. gemeenten, non-profit organisaties, dorpsbesturen, stichtingen, enz. Het gaat daarbij om visie-ontwikkeling, het ontwikkelen en uitvoeren van concrete projecten en/of een combinatie van beide.

Voorbeelden van onze activiteiten zijn:

  • Ontwikkelen Gebiedsvisie, Dorps- of Wijkvisie of MasterplanStrategisch adviseren aan organisaties
  • Ontwikkelen en ondersteunen van het proces
  • Haalbaarheidsstudies
  • Ontwikkelen en begeleiden interactief besluitvormingsproces
  • Ontwikkelen (deel) projecten
  • Financiering projecten door gebruikmaking van landelijke en Europese fondsen
  • Organisatie van de uitvoering

Wij hebben ruim 7 jaar ervaring met deze specifieke werksoort en hebben veel best pratices van projecten van lokale, regionale en nationale betekenis. Projecten die we de laatste jaren zoal hebben uitgevoerd zijn bijvoorbeeld: Opstellen gebieds-, wijk- en dorpsvisies, ontwikkelen en organiseren van programma's gericht op economische groei en bedrijvigheid (bijv. toerisme en m.k.b.), realisatie van bijv. multifunctionele accommodaties, speelvoorzieningen, herinrichten fysieke woonomgeving, enz.
Daarnaast beschikken we over een breed netwerk van instanties en organisaties op het gebied van gebiedsontwikkeling.

Bel of email gerust en vraag wat wij evt. kunnen betekenen. Wij doen uw en ons werk graag en goed.

OK-Consultancy is onderdeel van OK Business Services, zie verder de contact-pagina.