OK Business Services - Consultancy

Wij zijn een klein adviesbureau dat de laatste 12 jaar veel ervaring heeft opgedaan met werkzaamheden en projecten voor lokale overheden en het midden- en kleinbedrijf in Nederland als in Oost-Europa.

Onze specialiteit is gebieds- en plattelandsontwikkeling in zowel Nederland als Oost-Europa.

Wij werken samen met lokale partners in Oost-Europa en beschikken beide zowel in Nederland als in Oost-Europa over een uitgebreid netwerk. Daardoor is de kwaliteit en continuïteit gewaarborgd.
Onze ervaring is opgebouwd dankzij diverse projecten op verschillende terreinen op lokaal en regionaal niveau: van projecten op het gebied van sociale zorg, jeugdwerk, openbaar bestuur, implementatie van Europese structuurfondsen, het opstellen van masterplannen, visies, haalbaarheidsstudies en marktverkenningen, tot en met investerings- en ontwikkelingprojecten op het gebied van woningbouw, recreatie en toerisme en bedrijvigheid.

Dankzij onze kleine maar effectieve organisatie wordt onze dienstverlening als zeer plezierig en prima betaalbaar ervaren.

Met vriendelijke groet,
Oene Krist